Меню
Профил
Език

КАТЕГОРИИ

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА BODLIVKO.BG 

Политика за защита на личните данни съобразена с  GDPR. 

RIBKITE.BG високо цени защитата на личните данни на своите партньори и клиенти. Настоящата информация има за цел да изясни как се обработват Вашите лични данни. В случай, че не сте съгласни с някое от условията, съдържащи се в политиката за поверителност и защита на личните данни, Вие имате правото да НЕ ползвате нашия уебсайт и да НЕ предоставяте личните си данни

 RIBKITE.BG  (наричан по-долу „Сайт“) се притежава и управлява от „АКВАЗОО ГРУП“ ЕООД, със сеадалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Батака" 19.  Обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни. 

Съгласно Общия регламент, лични данни, е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано. Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1.Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност определя вида информация, която събираме, това, за което я използваме и правата, които имате във връзка с тази информация. Използвайки този уебсайт се съгласявате с Политиката за поверителност. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Сайт и не се отнася за информация, събирана чрез каквито и да е други източници.

Достъпът и използването на Сайта и неговото Съдържание от Ваша страна подлежи на спазването на условията на тази Политика за поверителност, Условията за ползване на Сайта и всички приложими Закони. При осъществяване на достъп и при използването на Сайта, Вие приемате и се съгласявате с това като целта, за която ще бъдат събирани и обработвани Вашите лични данни е единствено и само за изпълнение на заявки, предоставяне на индивидуални ценови предложения, водене на търговска кореспонденция, както и с цел подобряване на функционалността на нашия Сайт. 


2. Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Съгласно приложимия закон за защита на личните данни, които ни предоставяте, техен Администратор е дружеството АКАВАЗОО ГРУП ЕООД, с ЕИК 200143349, представлявано от Петър Петров- управител.

3.Какви данни събираме от нашите клиенти:


При осъществяване на поръчка ние използваме следните лични данни: Име и фамилия, телефонен номер за връзка, IP адрес, имейл адрес и адрес за получаване на пратката. Когато пратката е до поискване можете да отбелязвате само адреса на офиса на куриера, от който искате да получите пратката си, без да е необходимо да попълвате адреса, на който живеете.

При разглеждане на сайта ние събираме информация единствено и само за начина, по който използвате нашия уебсайт. Тази информация се използва  с цел подобряване начина на работа на сайта ни. При разглеждане на сайта не индивидуализираме никакви лични данни за потребителите, т.е. не разглеждаме действията персонално на всеки потребител, а като съвкупност от действията на всички потребители.

Всички данни се обработват според изискванията на закона и легитимни бизнес цели, за целите на сключване на договор или с Вашето съгласие.

4. Как използваме и споделяме Вашата информация

Информацията, която събираме, можем да използваме за осъществяване на контакт с Вас, за да се свържем с Вас, да отговорим на Ваше запитване или да изпълним Ваша заявка.

Ние НЕ продаваме и НЕ разкриваме по никакъв друг начин лична информация за посетителите на Сайта. Ние НЕ споделяме вашите лични идентификационни данни с трети страни, които не са наши филиали, за техни собствени маркетингови цели, без Вашето съгласие.

Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни са:

• Потребителите, за които се отнасят данните.

• На лица, ако е предвидено в нормативен акт.

• На лица обработващи лични данни – Търговски дружества, предоставящи счетоводни услуги и информационно поддържане на IT системите на дружеството, адвокати и др. в качеството на обработващи лични данни.

• Публични и държавни органи.

• Бизнес партньори – компании за куриерски и транспортни услуги.

Малолетни и непълнолетни лица:

BODLIVKO.BG не предоставя услуги на малолетни и непълнолетни лица, нито позволяваме лица под 18-годишна възраст да извършват регистрация на нашия уебсайт или да ползват функционалностите му. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от пълнолетно лице, за да използвате нашите услуги.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от/на лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме тези данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от/на лице на възраст под 18 години.

5. Срок на съхранение на личните данни

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството. Всички останали лични данни, се заличават в срок до 1 месец след оттеглянето на съгласието Ви за обработването им, отправено надлежно по описания по-горе начин, респ. след изпълнението на целта за която са били събрани.

Постъпилите по електронен път данни,  не съхраняваме на физически носители. Ако по изключение се наложи такова съхранение, то става в специален за целта шкаф, заключен и без достъп на неупълномощени лица.

Товарителници и други документи, свързани с обработката и изпращането на Вашата поръчка също не се съхраняват на физически носители, а само в електронен вид. Ако по изключение се наложи такова съхранение, то става в специален за целта шкаф, заключен и без достъп на неупълномощени лица.

След изтичане на определения срок унищожаването на ЛД става чрез изтриването им по електронен път или ако са на хартиен носител със специална машина за унищожаване на документи (шредер).

6. Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове които се записват в паметта на уеб браузера или устройството което ползвате, за да посетите нашия онлайн магазин. Cookies са данни, които нашият уебсайт изпраща на Вашия браузър, който след това съхранява тази информация във Вашата система. Cookies позволяват на нашия уебсайт да „запомни” информацията за Вашите предпочитания или до излизането Ви от прозореца на браузера, който ползвате в момента (при временни cookies), или до момента, в който Вие деактивирате или изтриете тези cookies. Много потребители предпочитат да използват cookies, за да им помогнат да навигират в уебсайта, колкото е възможно по-равномерно и без прекъсване.

Ние използваме бисквитки като те имат различни категории: За опериране на сайта: без тези сайта няма да може да оперира коректно и Вие няма да можете ползвате поръчковия процес; За проследяване на работата на сайта;за Реклами и за таргетиране; Първите два вида бисквитки са ни необходими, а от третия вид бисквитки може да се откажете използвайки следните сайтове:

http://www.youronlinechoices.eu/http://www.aboutads.info/choices


Трябва да знаете, че cookies не съдържат повече информация, отколкото Вие предложите, и те не могат да „нахлуят” във Вашия твърд диск и да върнат на изпращача Вашите лични данни или друга информация от компютъра Ви.


Можете да деактивирате запаметяването на бисквитки от Вашия браузър, можете да го ограничите за определени сайтове или така да настроите браузъра си, че да Ви уведомява, веднага щом някоя бисквитка бъде изпратена. По всяко време можете да изтриете бисквитките от твърдия диск на компютъра. 

Моля обаче да имате предвид, че когато откажете определени бисквитки, използването на услугите на магазина ни става изцяло или частично невъзможно. Повече информация за това, как да настроите браузъра си по отношение на бисквитките можете да намерите в полето „Help“ на Вашия браузър.
Бисквитки и проследяващи кодове, които използваме за директен маркетинг и за уеб анализ са:

- Facebook Pixel

Фейсбук имат своя политика за личните данни и имате лесен и удобен начин да контролирате какво желаете да виждате във вашия профил
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

- Google Analytics

Това е услуга за уеб-анализи на Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва така наречените бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и осъществяват анализа на употребата на сайта. Събраната с бисквитките информация за Вашата употреба на сайта по правило се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случаи на активиране на IP-анонимизацията за тази уеб страница, Вашият IP-адрес се съкращава предварително от Google в рамките на държавите-членки на ЕС и на други държави, ратифицирали договора за Европейската икономическа зона. Вашият пълен IP-адрес се предава само в извънредни случаи на сървър в САЩ , където се съкращава. Google използва тези данни по поръчка на собственика на този уебсайт, за да анализира Вашия начин на ползване, за да подготви доклади за активността в уебсайта и за да изпълни други възложени му от собственика услуги, свързани с използването на сайта и на интернет. Препратеният от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP-адрес не се свързва с други данни на Google. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитки посредством съответната настройка в софтуера на Вашия браузър; обръщаме Ви обаче внимание, че в този случай евентуално няма да можете да използвате в пълен обхват всички функции на този уеб сайт.Вие можете също така да предотвратите предаването на създадените с бисквитките, свързани с Вашето ползване на сайта данни (в т. ч. Вашия IP-адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате съответната приставка за Вашия браузър

7. Права на потребителите и ред за упражняването им

Вие имате право на:

• Достъп до отнасящите се за Вас данни.

• Коригиране на личните Ви данни, ако данните са неточни.

• Изтриване - правото „да бъдеш забравен“.

• Уведомяване за нарушения на сигурността на личните Ви данни - чрез осъществяване на контакт от наша страна по посочен от Вас телефон и/или имейл.

• Защита по административен и съдебен ред - чрез подаване на жалба до надзорен орган, срещу надзорен орган, срещу администратор на лични данни или обработващ лични данни, в случай, че правата на данни са били нарушени.

Ако смятате, че обработваme Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас.

8. Защита на данните в дружеството ни

Bodlivko.bg следи за законовите разпоредби в областта на защита на личните данни. Всички наши служители са задължени да спазват правила за защита на личните данни. 

В сайта всички данни се предпазват от неоторизиран достъп с помощта на най-съвременните технологии за сигурност. Сайтът използва SSL (Secure Socket Layer) система за сигурност.

9.Дефиниции

„Лични данни“ - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Администратор на лични данни“ - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

„Обработващ лични данни“ - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Получател“ -  физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните, съобразно целите на обработването. 

„Съгласие на субекта на данните“ - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

10.Актуализации на тази Политика за поверителност

Моля, имайте предвид, че имаме право по всяко време да актуализираме, изменяме и допълваме информацията на този Сайт и/или Политика за поверителност без уведомление. Вие трябва редовно да преглеждате тази Политика за поверителност за наличието на евентуални промени. Всички промени влизат в сила незабавно, в момента на публикуването на ревизираната Политика за поверителност на Сайта. С продължаване на използването на Сайта, Вие се съгласявате с всички промени, а с предоставянето на непрекъснат достъп до Сайта, ние Ви уведомяваме за приемането от наша страна на Вашето съгласие с такива промени.

Ние държим на поверителността на Вашите лични данни и този документ обяснява как ние може да събираме, пазим, обработваме, споделямe и прехвърляме Ваши лични данни.

В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с нашата политика на поверителност.

Екипът на www.ribkite.bg